Filtrele

dersin/derslerin mazeret sınavına girebilmem için;
sınavına giremediğim
Ek: Sağlık Raporu
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Öğretim Elemanı
Sınav Türü
302.04.07
MAZERET SINAV NEDENİ
Sayfa No
TEMMUZ 2015
Yayın Tarihi
ADRESİ
BÖLÜM/PROGRAMI
Revizyon No
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
MAZERET SINAVI TALEP FORMU
Öİ.FR.009
1 / 1
01
Revizyon Tarihi
ÖĞRENCİ
NUMARASI
MAZERET NEDENİYLE SINAVINA GİRİLMEYEN DERS(ler)
Dersi Adı
ADI/SOYADI
Aşağıda belirtmiş olduğum mazeretim nedeniyle
FAKÜLTE/ENSTİTÜ/ YÜKSEKOKUL
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
Doküman No
TEL
E-POSTA (Büyük harf ve Türkçe karakter kullanılmamalı)
ARALIK 2017
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Vazgeç
Kaydet