Filtrele

Mezun Olduğu Enstitü (Yalnızca Doktora Başvuruları İçin)
Yabancı Dil Sınavı Bilgileri (Sınavın adını, dönemini ve puanını yazınız)
ALES Puanı ve Dönemi
Mezun Olduğu Yüksek Lisans Programı ve Yılı (Yalnızca Doktora Başvuruları İçin)
Yüksek Lisans Not Ortalaması (Yalnızca Doktora Başvuruları İçin)
301.10.03
Anabilim Dalı
Tezsiz Yüksek Lisans
Doküman No
Revizyon Tarihi
Yayın Tarihi
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM ve ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
Orj.
Tezli Yüksek Lisans
Sayfa No
Mayıs 2021
Program Türü
Revizyon No
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURU FORMU
1 / 1
Öİ.FR.036
Mezun Olduğu Fakülte (Tüm Başvurular İçin)
Mezun Olduğu Bölüm ve Yılı (Tüm Başvurular İçin)
T.C. Kimlik Numarası
Mezun Olduğu Üniversite (Tüm Başvurular İçin)
Lisans Not Ortalaması (Tüm Başvurular İçin)
Mezun Olduğu Üniversite (Yalnızca Doktora Başvuruları İçin)
Adı ve Soyadı
Başvuru Yapılan Programa Ait Bilgiler:
NEVŞEHİR
Özel Öğrenci
Adaya Ait Bilgiler:
Doktora
Program Adı
İş Adresi:
GSM:
E-Posta:
Ev Adresi:
ALES Sınav Sonuç Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Eki
Yüksek Lisans Diploması veya Onaylı Mezuniyet Belgesi Eki
Yüksek Lisans Not Çizelgesi (Transkript) Belgesi veya Onaylı Sureti Eki
Askerlik Durum Belgesi (veya beyanı)
Özgeçmiş Eki
1 adet Renkli Vesikalık Fotoğraf Eki
Yabancı Dil Belgesi (varsa) Eki
Lisans Not Çizelgesi (Transkript) Belgesi veya Onaylı Sureti Eki
Gereğini arz ederim.
Lisans Diploması veya Onaylı Mezuniyet Belgesi Eki
Eki:
Müracaatta vermiş olduğum diploma, ALES, transkript ve diğer belgelerimde herhangi bir tahrifat yapıldığı veya sahte belge kullanıldığı tespit edildiği takdirde kazandığım tüm haklardan vazgeçeceğimi beyan ederim. İstenen belgeler ekte sunulmuştur.
Vazgeç
Kaydet