Filtrele

Vazgeç
Kaydet
Sayfa No
Yayın Tarihi
BÖLÜM/PROGRAMI
Revizyon No
Revizyon Tarihi
1 / 1
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
ARALIK 2017
EN ÇOK ÜÇ DERSTEN BAŞARISIZ OLUNAN DESLER İÇİN EK SINAVI TALEP FORMU
Doküman No
Öİ.FR.004
ADI/SOYADI
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
106.05
ÖĞRENCİ
NUMARASI
DERSİN ADI
ADRESİ
FAKÜLTE/ENSTİTÜ/ YÜKSEKOKUL
Azami süreyi doldurmamış ve aşağıdaki dersler dışındaki tüm ders yükümlülüklerimi yerine getirmiş bulunuyorum. Kapadokya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başarısız olduğum dersler için ek sınavı hakkı tanınmasını istiyorum.
SINAV TALEP EDİLEN DERSLER
DERSİN KODU
E-POSTA (Büyük harf ve Türkçe karakter kullanılmamalı)
TEMMUZ 2015
01
TEL