Filtrele

Vazgeç
Kaydet
Mezun kartımın düzenlenerek yukarıda yer alan kargo adresime gönderilmesini istiyorum.
Hayır
Evet
Not: Yenisi iletilmedikçe, kimliklerde KÜN kayıtlarında yer alan fotoğraf kullanılacaktır.
*İşbu beyanda, kişisel verilerinizin işlenmesi rıza beyanını kabul etmemeniz halinde, mezunlarımızla ilgili süreçlerimiz bakımından size gerekli ve yeterli hizmeti sağlayamayacağımızı ve Üniversitemizin mezun ilişkilerimizin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize sunarız.
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Üniversitemiz Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi amacıyla işlenecektir. (https://www.kapadokya.edu.tr/hakkimizda/kisisel-verilerin-korunmasi) İlgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kapadokya Üniversitesi Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı,
Sayın Mezunumuz,
Kabul Etmiyorum*
Kabul Ediyorum.
1 / 1
Revizyon No
MEZUN VERİ TABANI ONAY ve MEZUN KARTI TALEP FORMU
Revizyon Tarihi
Sayfa No
SEM.FR.015
Yayın Tarihi
Eylül 2019
Orj.
Doküman No