Filtrele

BÖLÜM/PROGRAMI
ADRESİ
Başarı Notu
AKTS Kredisi
Kredisi
Ders Saati
TEL
Dersin Adı
EŞDEĞERLİLİK/MUAFİYET/İNTİBAK İSTENEN DERS(ler)
E-POSTA (Büyük harf ve Türkçe karakter kullanılmamalı)
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileriniz Öğrenci İşleri Dairesinin eşdeğerlilik, muafiyet ve intibak işlemlerinde veya diğer idari veya adli makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması ve istatistiksel veya bilimsel araştırmalar için kullanılacak olup ilgili mevzuatlar çerçevesinde işlenecektir.
Başarı Notu
AKTS Kredisi
Kredisi
Ders Saati
Dersin Adı
DAHA ÖNCE ALINAN DERS(ler)
NUMARASI
YÜKSEKOKUL
FAKÜLTE/ENSTİTÜ/
ADI/SOYADI
302.05
Haziran 2021
Temmuz 2015
Öİ.FR.020
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
04
SAYFA
DOKÜMAN NO
MUAFİYET/TRANSFER TALEP FORMU
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
İLK YAYIN TARİHİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
eğitim – öğretim yılında başarılı olduğum aşağıda isimleri belirtilen ekte onaylı not dökümü ve onaylı içerikleri bulunan
Gereğini saygılarımla arz ederim.
/
dersten/derslerden muaf olmak istiyorum.
Vazgeç
Kaydet