Filtrele

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU
Doküman No
Öİ.FR.025
Yayın Tarihi
TEMMUZ 2015
Revizyon No
02
Revizyon Tarihi
OCAK 2022
Sayfa No
1 / 1
Adayın Halen Kayıtlı Olduğu
Adayın Başvurduğu
Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu, aksi söz konusu olduğunda başvurumun iptal edilerek disiplin işlemlerinin yapılmasını kabul ediyorum.
Ek
DOKÜMAN BİLGİLERİ ( Bu bölüm yetkili tarafından doldurulacaktır. )
1. Öğrenci Belgesi
2. ÖSYS Sonuç Belgesi
3. ÖSYM Puan Sonuç Belgesi
4. 2 Adet Fotoğraf
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6. Lise Diplomasının Aslı/Onaylı Sureti
7. Not Dökümü (kapalı zarf içerisinde, onaylı) (ara sınıflar için)
8. Onaylı Ders Tanımları (ara sınıflar için)
9. Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Yapılmadığına Dair Belge
10. Yatay geçiş yapmasına engel olmadığını gösteren belge (KÜN dışındaki üniversitelerden gelenler için
Vazgeç
Kaydet