Filtrele

YURTİÇİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU
Doküman No
Öİ.FR.017
Yayın Tarihi
TEMMUZ 2015
Revizyon No
02
Revizyon Tarihi
OCAK 2022
Sayfa No
1 / 1
Adayın Halen Kayıtlı Olduğu
Adayın Başvurduğu
Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu, aksi söz konusu olduğunda başvurumun iptal edilerek disiplin işlemlerinin yapılmasını kabul ediyorum.
İstenen Belgeler
DOKÜMAN BİLGİLERİ ( Bu bölüm yetkili tarafından doldurulacaktır. )
1. Not Dökümü (kapalı zarf içerisinde, onaylı)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. 2 Adet Fotoğraf
4. ÖSYM Yerleştirme Sonuç ve Puan Sonuç Belgesi
5. Onaylı Ders Tanımları
6. Disiplin Belgesi
7. Öğrenci Belgesi
8.Lise Diploma Onaylı Sureti
9.Başvuru Formu
10.Yatay geçiş yapmasına engel olmadığını gösteren belge (KÜN dışındaki üniversitelerden gelenler için
Vazgeç
Kaydet